DW400-II Serisi Tartım Mekaniği

  • Mekanik Bozukluklara ve Kasıntılara Karşı Dirençli
  • Yüksek Doğruluk, %0,25’e kadar*
  • Çift Oynar Mafsallı Sistem
Uygulama Alanları

Madencilik

Demir Çelik

Gübre

Seramik

Çimento

Taş Kırma ve Eleme

Beton Hazırlama Tesisleri

Un ve Yem Sanayii

Enerji

Teknik Özellikler

Tartım sistemlerinin içinde bulunduğu prosesi kriterlerine göre üç, dört veya beş rololu olarak üretilirler. Tartım köprüsü boyu da yine proses kriterlerine olarak uzun yada kısa tutulur.
Dört noktadan bağlanan yük hücreleri her biri çift oynar mafsallar ile tartım grubunu askıda tutar. X ve Y eksenine güre kullanılan her bir mafsalın 15 derece açı ile hareketi söz konusu olduğundan zaman içerisinde meydana gelecek kasıntılardan ve mekanik ayar bozukluklarından diğer sistemlere göre daha az etkilenir. Bant hızının yüksek olduğu (> 1,2 mt/sn) ve tartılan malzeme tane boyutlarının değişken olduğu proseslerde oldukça yüksek doğrulukta (% 0,25’e kadar) tartımlar yapar.

* Dİkkat

Belirtilen doğruluğun sağlanabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

  • Belirtilen doğruluk %20-%100 aralığında geçerlidir.
  • Kantarın monte edileceği yer yağmur, rüzgar g,b, dış etkenlerden korunmalı, gerekli olması durumunda sundurma yapılmalıdır.
  • Bant üzerinde metal eklem bulunmamalıdır.
  • Bant üniform olmalıdır.
  • Uzun bantlarda otomatik gerdirme bulunmalıdır.
  • Bant, tarı bandına uygun olmalıdır.
PDF